Jakiej kwoty potrzebujesz?

Na jak długo?

>
  • Pożyczka
  • Koszt
  • Razem
  • Termin spłaty
KROKI BY, ODEBRAĆ PIENIĄDZE SPRAWDŹ, JAKIE TO PROSTE
Sliders
Wybierz Kwotę
Form
Zarejestruj Się
Check
Wyślij Wniosek
Coins
Otrzymaj Pieniądze

Informacje o pożyczce

Warunki

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki do 500 zł:

Maksymalna wysokość i okres pierwszej pożyczki: 500 zł i 35 dni. Reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 0%, całkowita kwota pożyczki: 500 zł, całkowity koszt pożyczki 0 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0 zł, opłata rejestracyjna uiszczana w celu utworzenia Profilu Klienta 0,01 zł; oprocentowanie stałe w skali roku: 0 %, całkowita kwota do zapłaty: 500 zł. Czas obowiązywania umowy: 35 dni. Kalkulacja na dzień: 13.12.2016 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy upewnij się, czy pożyczka odpowiada Twoim potrzebom i czy jesteś zdolny do spłaty zadłużenia z tytułu pożyczki. Pożyczkodawcą jest Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki powyżej 500 zł:

Maksymalna wysokość i okres pierwszej pożyczki powyżej 500 zł: 1.500 zł i 35 dni. Reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 541,5%, całkowita kwota pożyczki: 1.000 zł, całkowity koszt pożyczki 195,09 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 195 zł, opłata rejestracyjna uiszczana w celu utworzenia Profilu Klienta 0,01 zł; oprocentowanie stałe w skali roku: 0 %, całkowita kwota do zapłaty: 1195,09 zł. Czas obowiązywania umowy: 35 dni. Kalkulacja na dzień: 13.12.2016 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy upewnij się, czy pożyczka odpowiada Twoim potrzebom i czy jesteś zdolny do spłaty zadłużenia z tytułu pożyczki. Pożyczkodawcą jest Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki:

Maksymalna wysokość i okres kolejnej pożyczki: 4.000 zł i 35 dni. Reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1195,9%, całkowita kwota pożyczki: 1.400 zł, całkowity koszt pożyczki 389.82 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 389.82 zł; oprocentowanie stałe w skali roku: 0 %, całkowita kwota do zapłaty: 1789.82 zł. Czas obowiązywania umowy: 35 dni. Kalkulacja na dzień: 13.12.2016 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy upewnij się, czy pożyczka odpowiada Twoim potrzebom i czy jesteś zdolny do spłaty zadłużenia z tytułu pożyczki. Pożyczkodawcą jest Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dodatkowe koszty związane z Pożyczką mogą być naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej Pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, a także podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca może wezwać Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając SMS, e-mail lub pisemne wezwanie do zapłaty. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w przepisie art. 14, 16 lub 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1015, z późn. zm., dalej jako: „Ustawa“), Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniu Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej - w rozumieniu Ustawy, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie informacji gospodarczych dotyczących Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z biurem informacji gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 Ustawy. Pożyczkodawca ma również prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.

W celu rozwiązania sporu konsument może także skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem elektronicznym http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PODMIOT UDZIELAJĄCY POŻYCZKI

Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 7/18, 00-019 Warszawa, telefon +48 22 112 0 112, NIP: 1070025046, REGON: 146512445, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000448749, kapitał zakładowy w wysokości 2.000 000,00 PLN.