Jakiej kwoty potrzebujesz?

Na jak długo?

  • Pożyczka
  • Koszt
  • Razem
  • Termin spłaty
KROKI, ABY OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ ONLINE SPRAWDŹ JAKIE TO PROSTE
Sliders
Wybierz kwotę
Form
Zarejestruj się
Check
Wyślij wniosek
Coins
Otrzymaj pieniądze

Pożyczka online to alternatywa dla tradycyjnej chwilówki dostępnej w stacjonarnych punktach sprzedaży firm pożyczkowych.

Dzięki prostej i szybkiej procedurze oraz minimum formalności możesz uzyskać potrzebne środki na sfinansowanie dowolnej potrzeby czy nagłego wydatku bez wychodzenia z domu.

Pozyczkomat.pl jest dostępny 24 godziny na dobę

Pożyczki online na dowolny cel!

Prosta procedura i minimum formalności!

Informacje o pożyczce

Warunki

Reprezentatywny przykład

Maksymalna wysokość i okres pożyczki: 7.500 zł i 35 dni. Reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1655,2%, całkowita kwota pożyczki: 2.000 zł, całkowity koszt pożyczki 551,01 zł (w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 551,01 zł); oprocentowanie stałe w skali roku: 0 %, całkowita kwota do zapłaty: 2551,01 zł. Czas obowiązywania umowy: 31 dni. Kalkulacja na dzień: 17.04.2018 r. W przypadku osób wnioskujących o pożyczkę po raz pierwszy pobierana jest opłata weryfikacyjna w wysokości 0,01 zł.

Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy upewnij się, czy pożyczka odpowiada Twoim potrzebom i czy jesteś zdolny do spłaty zadłużenia z tytułu pożyczki.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, a także podjęcia zmierzających do zaspokojenia wymagalnych wierzytelności Pożyczkodawcy. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w przepisie art. 14, 16 lub 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1015, z późn. zm., dalej jako: „Ustawa“), Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniu Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej - w rozumieniu Ustawy, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie informacji gospodarczych dotyczących Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z biurem informacji gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 Ustawy.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z umowy zawartej z Friendly Finance Poland sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl

W celu rozwiązania sporu konsument może także skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem elektronicznym http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PODMIOT UDZIELAJĄCY POŻYCZKI

Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa, telefon +48 22 112 0 112, NIP: 1070025046, REGON: 146512445, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000448749, kapitał zakładowy w wysokości 2.000 000,00 PLN.