Chwilówka bez zaświadczeń 

Sprawdź w jaki sposób złożyć wniosek, ile trwa zatwierdzenie wniosku o pożyczkę i w jaki sposób będziesz spłacać pożyczkę.

Od uzyskania pożyczki w tej chwili dzielą Cię trzy proste kroki. Wszystkie razem zajmą niespełna dwadzieścia minut:

 

Zarejestruj się – 3 minuty

Wypełnij prosty formularz rejestracyjny. Podczas rejestracji będziemy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie akceptacji warunków Umowy, które dostępne są na naszej stronie internetowej i które otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail. Twoja zgoda jest niezbędna do pomyślnego zakończenia procesu rejestracji. Jeśli spełniasz wszystkie wymagania, otrzymasz potwierdzenie rejestracji na e-maila.

 

Wnioskuj o pożyczkę – 2 minuty

Skorzystaj z kalkulatora na stronie głównej i wybierz kwotę oraz preferowany termin spłaty. Kliknij  w przycisk "Wyślij wniosek". Jeśli bierzesz pożyczkę u nas po raz pierwszy, zawarcie Umowy o pożyczkę, rejestracja i przetwarzanie wniosku odbędą się w tym samym czasie. W trakcie przetwarzania wniosku o pożyczkę, będziemy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym. Potwierdzenie poprawnego złożenia wniosku zostanie przesłane drogą elektroniczną.

 

Oczekiwanie na pieniądze – 10 minut

Wniosek został zatwierdzony? Cóż, w takim razie wszystko jest już gotowe. W ciągu dziesięciu minut pieniądze pojawią się na Twoim koncie.

Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-019 przy ul. Złotej 7/18, telefon +48 22 112 0 112. NIP: 1070025046, REGON: 146512445. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000448749.
Kapitał zakładowy w wysokości 1.000 000,00 PLN
  • Pôžičkomat.sk | Rýchlapôžička online do 24 hodín
  • Půjčkomat.cz | Půjčka před výplatou, půjčky ihned online do 24h
  • EasyCredit.nl
  • Betaaldag.nl/
  • Friendly Finance - A financing company
© 2014 Pożyczkomat.pl Tel.: +48 22 112 0 112

Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 500 PLN; czas obowiązywania umowy 31 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 134 PLN; całkowita kwota do zapłaty 634 PLN; RRSO 1537.4% (stan na dzień 12.12.2013r.).

Dodatkowe koszty związane z pożyczką mogą być naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając SMS, e-mail lub pisemne wezwanie do zapłaty. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami tych monitów zgodnie z warunkami obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia.