Opinie klientów o Pożyczkomat.pl

Pierwszy raz skorzystałam z Waszych usług, aby wziąć pożyczkę w taki sposób. Jeśli kiedykolwiek którykolwiek z moich znajomych będzie miał kłopoty finansowe, nie zawaham się i od razu Was polecę! Dziękuję bardzo za przyjazne negocjacje i pomoc, życzę wielu zadowolonych klientów.
 
Pożyczkomat.pl mogę polecić. Kilka miesięcy temu nagle popsuła mi sie nowa pralka a byłam wtedy bez pieniędzy. Byłam zagubiona i przyjaciel poradził mi, aby skorzystać z Pożyczkomat.pl. Poradziłam sobie z problemem pożyczki już w kilka minut, a pieniądze przelano niemal natychmiast. Dzięki Pożyczkomat.pl kilka dni później mogłam korzystać z nowej pralki.
 
Gdy wróciłem po kilku miesiącach z zagranicy, byłem całkowicie bez pieniędzy. Pożyczkomat.pl pomógł mi związać koniec z końcem do pierwszej wypłaty. I to mi naprawdę pomogło. W ciągu kilku minut wiedziałem, że wniosek został zatwierdzony, a po 20 minutach miałem już pieniądze na koncie, wszystko zostało zrobione tak jak powinno być.
 
Z Pożyczkomat.pl korzystam regularnie, ponieważ nie mogę liczyć na stały dochód z mojej pracy. Kiedy potrzebuję pilnie gotówki do opłacenia czynszu, korzystam z Pożyczkomat.pl. Wiem, że wszystko pójdzie szybko i sprawnie.
 
Dziękuję bardzo za szybkie rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki. Tak się cieszę, że mogę pożyczyć na Pożyczkomat.pl, bo pracuję w wolnym zawodzie i nie mam regularnego stałego dochodu. Cieszę się, że mogłam skorzystać z takiej usługi.
 
Chciałbym podziękować za pożyczkę, pomogła mi poradzić sobie z trudną sytuacją finansową. Jestem zadowolony, że mogę współpracować w tym zakresie z tak odpowiedzialną firmą.
 
Szanowni Państwo, dziękuję za sprawną i profesjonalną obsługę, byłam bardzo zadowolona!
 
Pożyczki z Pożyczkomat.pl. są szybkie i co najważniejsze, wiesz dokładnie, kiedy i ile płacisz. Są naprawdę profesjonalni i rzetelni.
 
Dziękuję bardzo za rzetelne, uczciwe i profesjonalne zachowanie. Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem na Pożyczkomat.pl poraz pierwszy.
 
 Dziękuję za doskonałą obsługę. Za każdym razem pieniądze trafiają bezpośrednio na moje konto. Będę nadal korzystać z usług Pożyczkomat.pl i polece swoim znajomym.
 
Wasze usługi są ​​naprawdę na wysokim poziomie, i jeśli sytuacja mnie zmusi do tego, na pewno zwrócę się do Was.
 
Dziękuję bardzo za szybkie udzielenie pożyczki, przelew naprawdę przyszedł po 10 minutach na moje konto. Pierwszy raz skorzystałam z serwisu i byłam mile zaskoczona.
 
Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-019 przy ul. Złotej 7/18, telefon +48 22 112 0 112. NIP: 1070025046, REGON: 146512445. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000448749.
Kapitał zakładowy w wysokości 1.000 000,00 PLN
  • Pôžičkomat.sk | Rýchlapôžička online do 24 hodín
  • Půjčkomat.cz | Půjčka před výplatou, půjčky ihned online do 24h
  • EasyCredit.nl
  • Betaaldag.nl/
  • Friendly Finance - A financing company
© 2014 Pożyczkomat.pl Tel.: +48 22 112 0 112

Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 500 PLN; czas obowiązywania umowy 31 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 134 PLN; całkowita kwota do zapłaty 634 PLN; RRSO 1537.4% (stan na dzień 12.12.2013r.).

Dodatkowe koszty związane z pożyczką mogą być naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając SMS, e-mail lub pisemne wezwanie do zapłaty. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami tych monitów zgodnie z warunkami obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia.